Εξέλιξη σελίνια Ουγκάντας / ρουπίες Πακιστάν

UGX

Εξέλιξη PKR / UGX

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Ουγκάντας σε ρουπίες Πακιστάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 σελίνια Ουγκάντας = 82.50435 ρουπίες Πακιστάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Ουγκάντας σε ρουπίες Πακιστάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 σελίνια Ουγκάντας = 28.29924 ρουπίες Πακιστάν