Εξέλιξη δηνάρια Σερβίας / νάιρα Νιγηρίας

RSD

Εξέλιξη NGN / RSD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Σερβίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Σερβίας = 1 503.3867 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Σερβίας σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Σερβίας = 162.4667 νάιρα Νιγηρίας