συνάλλαγμα του Σουδάν : δηνάριο Σουδάν SDD

Σουδάν

Στις/Την 1 Ιαν 1958, της λίρα στερλίνα βρετανίας (GBP) αντικαταστάθηκε από τη/το την λίρα αιγύπτου (EGP). Στις/Την 1 Ιαν 1958, τη παλιά λίρα σουδάν (SDP) αντικαταστάθηκε από τη/το της λίρα στερλίνα βρετανίας (GBP). Στις/Την 1 Ιούν 1998, το δηνάριο σουδάν (SDD) αντικαταστάθηκε από τη/το τη παλιά λίρα σουδάν (SDP). Στις/Την 30 Ιούν 2007, τη λίρα σουδάν (SDG) αντικαταστάθηκε από τη/το το δηνάριο σουδάν (SDD). Ο κωδικός του του δηνάριο Σουδάν είναι SDD. Χρησιμοποιούμε SDD ως σύμβολο του του δηνάριο Σουδάν.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του δηνάριο Σουδάν , συνάλλαγμα του Σουδάν