Ουγγιές χαλκού XCP

Ο κωδικός του των Ουγγιές χαλκού είναι XCP. Χρησιμοποιούμε XCP ως σύμβολο του των Ουγγιές χαλκού.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία των Ουγγιές χαλκού