Εξέλιξη κορόνες Σουηδίας / τάκα Μπαγκλαντές

SEK

Εξέλιξη BDT / SEK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 κορόνες Σουηδίας = 1 266.2234 τάκα Μπαγκλαντές

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 κορόνες Σουηδίας = 582.0979 τάκα Μπαγκλαντές