Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / κορόνες Σουηδίας

BDT

Εξέλιξη SEK / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε κορόνες Σουηδίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 τάκα Μπαγκλαντές = 181.29266 κορόνες Σουηδίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε κορόνες Σουηδίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 τάκα Μπαγκλαντές = 78.97500 κορόνες Σουηδίας