Εξέλιξη κορόνες Σουηδίας / δολάρια ΗΠΑ

SEK

Εξέλιξη USD / SEK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Σουηδίας = 170.72551 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Σουηδίας = 87.93866 δολάρια ΗΠΑ