Sự phát triển của Krona Thụy Điển / Đô la Mỹ

SEK

Sự phát triển của USD / SEK

Ngày tốt nhất để đổi từ Krona Thụy Điển sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Krona Thụy Điển = 170.72551 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Krona Thụy Điển sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Krona Thụy Điển = 88.00912 Đô la Mỹ