Εξέλιξη δολάρια Σιγκαπούρης / δολάρια ΗΠΑ

SGD

Εξέλιξη USD / SGD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Σιγκαπούρης σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Σιγκαπούρης = 83.2080 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Σιγκαπούρης σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Σιγκαπούρης = 56.8967 δολάρια ΗΠΑ