Sự phát triển của Đô la Singapore / Đô la Mỹ

SGD

Sự phát triển của USD / SGD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Singapore sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Singapore = 83.2080 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Singapore sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Singapore = 57.9008 Đô la Mỹ