Εξέλιξη λίρες Συρίας / δολάρια ΗΠΑ

SYP

Εξέλιξη USD / SYP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Συρίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 λίρες Συρίας = 2 209.9582667 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Συρίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 λίρες Συρίας = 39.8002574 δολάρια ΗΠΑ