Sự phát triển của Bảng Syria / Đô la Mỹ

SYP

Sự phát triển của USD / SYP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Syria sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Bảng Syria = 2 455.1897084 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Syria sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Bảng Syria = 79.4865095 Đô la Mỹ