Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / λίρες Συρίας

USD

Εξέλιξη SYP / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λίρες Συρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 251 254.6565 λίρες Συρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λίρες Συρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 4 524.9723 λίρες Συρίας