Εξέλιξη δολάρια Αυστραλίας / δηνάρια Τυνησίας

AUD

Εξέλιξη TND / AUD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Αυστραλίας = 225.0731 δηνάρια Τυνησίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Αυστραλίας = 84.2255 δηνάρια Τυνησίας