Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / δηνάρια Ιράκ

TND

Εξέλιξη IQD / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 247 805.5142 δηνάρια Ιράκ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Ιράκ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 38 816.5653 δηνάρια Ιράκ