Sự phát triển của Dinar Tunisia / Dinar I-rắc

TND

Sự phát triển của IQD / TND

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar Tunisia sang Dinar I-rắc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dinar Tunisia = 251 427.6043 Dinar I-rắc

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar Tunisia sang Dinar I-rắc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dinar Tunisia = 38 816.5653 Dinar I-rắc