Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / κορόνες Νορβηγίας

TND

Εξέλιξη NOK / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε κορόνες Νορβηγίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 562.5893 κορόνες Νορβηγίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε κορόνες Νορβηγίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 279.0756 κορόνες Νορβηγίας