Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / δολάρια ΗΠΑ

TND

Εξέλιξη USD / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 87.3344 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 30.1205 δολάρια ΗΠΑ