Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

TND

Εξέλιξη XAF / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 43 104.3048 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 18 831.2654 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής