Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / δηνάρια ΠΓΔΜ

TRY

Εξέλιξη MKD / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια ΠΓΔΜ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες Τουρκίας = 4 936.1989 δηνάρια ΠΓΔΜ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια ΠΓΔΜ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες Τουρκίας = 328.9552 δηνάρια ΠΓΔΜ