Εξέλιξη νέα δολάρια Ταϊβάν / ρινγκίτ Μαλαισίας

TWD

Εξέλιξη MYR / TWD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νέα δολάρια Ταϊβάν σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νέα δολάρια Ταϊβάν = 152.94023 ρινγκίτ Μαλαισίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νέα δολάρια Ταϊβάν σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νέα δολάρια Ταϊβάν = 97.28983 ρινγκίτ Μαλαισίας