Sự phát triển của Đô la Đài Loan mới / Ringgit Malaysia

TWD

Sự phát triển của MYR / TWD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đô la Đài Loan mới = 152.94023 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đô la Đài Loan mới = 97.28983 Ringgit Malaysia