συνάλλαγμα της Ουκρανίας : γρίβνα Ουκρανίας ₴

Ουκρανία

το γρίβνα Ουκρανίας is the currency της Ουκρανίας. Ο κωδικός του του γρίβνα Ουκρανίας είναι UAH. Χρησιμοποιούμε ως σύμβολο του του γρίβνα Ουκρανίας. το γρίβνα Ουκρανίας διαιρείται σε 100 kopiykas. UAH ρυθμίζεται National Bank of Ukraine.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του γρίβνα Ουκρανίας , συνάλλαγμα της Ουκρανίας

.