Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / κουάνζες Ανγκόλας

USD

Εξέλιξη AOA / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε κουάνζες Ανγκόλας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 66 687.4681 κουάνζες Ανγκόλας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε κουάνζες Ανγκόλας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 7 429.3958 κουάνζες Ανγκόλας