Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / Bitcoin

USD

Εξέλιξη BTC / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε Bitcoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000 δολάρια ΗΠΑ = 75 844.16571068 Bitcoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε Bitcoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000 δολάρια ΗΠΑ = 14.92190263 Bitcoin