Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / δολάρια Καναδά

USD

Εξέλιξη CAD / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε δολάρια Καναδά ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 161.4402 δολάρια Καναδά

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε δολάρια Καναδά ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 91.6606 δολάρια Καναδά