Sự phát triển của Đô la Mỹ / Đô la Canada

USD

Sự phát triển của CAD / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 161.4402 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 91.6606 Đô la Canada