Εξέλιξη δολάρια Καναδά / δολάρια ΗΠΑ

CAD

Εξέλιξη USD / CAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Καναδά = 109.0981 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Καναδά = 61.9424 δολάρια ΗΠΑ