Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / λίρες στερλίνες Βρετανίας

USD

Εξέλιξη GBP / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 93.2312 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 47.4328 λίρες στερλίνες Βρετανίας