Sự phát triển của Đô la Mỹ / Bảng Anh

USD

Sự phát triển của GBP / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 93.2312 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 47.4328 Bảng Anh