Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / πέσο Μεξικού

USD

Εξέλιξη MXN / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε πέσο Μεξικού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 2 532.7809 πέσο Μεξικού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε πέσο Μεξικού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 967.0955 πέσο Μεξικού