Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / ριάλ Ομάν

USD

Εξέλιξη OMR / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ριάλ Ομάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 38.7180 ριάλ Ομάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ριάλ Ομάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 38.2762 ριάλ Ομάν