Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / ριάλ Σαουδικής Αραβίας

USD

Εξέλιξη SAR / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ριάλ Σαουδικής Αραβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 378.9095 ριάλ Σαουδικής Αραβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ριάλ Σαουδικής Αραβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 371.0533 ριάλ Σαουδικής Αραβίας