Sự phát triển của Đô la Mỹ / Riyal Ả Rập Xê-út

USD

Sự phát triển của SAR / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 378.9095 Riyal Ả Rập Xê-út

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 371.0533 Riyal Ả Rập Xê-út