Sự phát triển của Đô la Mỹ / Bảng Syria

USD

Sự phát triển của SYP / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Syria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 251 254.6565 Bảng Syria

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Syria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 4 524.9723 Bảng Syria