Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / σελίνια Τανζανίας

USD

Εξέλιξη TZS / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε σελίνια Τανζανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 248 050.7956 σελίνια Τανζανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε σελίνια Τανζανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 88 017.2915 σελίνια Τανζανίας