Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / γρίβνα Ουκρανίας

XAF

Εξέλιξη UAH / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε γρίβνα Ουκρανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 54.83423 γρίβνα Ουκρανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε γρίβνα Ουκρανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 7.68329 γρίβνα Ουκρανίας