Sự phát triển của franc CFA Trung Phi / Hryvnia Ucraina

XAF

Sự phát triển của UAH / XAF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang Hryvnia Ucraina là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 franc CFA Trung Phi = 54.83423 Hryvnia Ucraina

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang Hryvnia Ucraina là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 franc CFA Trung Phi = 7.29065 Hryvnia Ucraina