Ουγγιές χρυσού XAU

Ο κωδικός του Ουγγιές χρυσού είναι XAU. Χρησιμοποιούμε XAU ως σύμβολο του Ουγγιές χρυσού.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία Ουγγιές χρυσού

.