Εξέλιξη DogeCoin / ευρώ

XDG

Εξέλιξη EUR / XDG

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε DogeCoin σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 DogeCoin = 561.96824 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε DogeCoin σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 DogeCoin = 0.11604 ευρώ