Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / δολάρια Καναδά

XOF

Εξέλιξη CAD / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε δολάρια Καναδά ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 263.3160405 δολάρια Καναδά

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε δολάρια Καναδά ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 185.4176417 δολάρια Καναδά