Sự phát triển của franc CFA Tây Phi / Đô la Canada

XOF

Sự phát triển của CAD / XOF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 263.3160405 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 185.4176417 Đô la Canada