Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / γκουρντ Αϊτής

XOF

Εξέλιξη HTG / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 204.15210 γκουρντ Αϊτής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 33.80054 γκουρντ Αϊτής