Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

XOF

Εξέλιξη XAF / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 100.0776 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 99.6275 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής