Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / Ουγγιές χρυσού

XOF

Εξέλιξη XAU / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 223 151 822.4517765641 Ουγγιές χρυσού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 81.2804802754 Ουγγιές χρυσού