Sự phát triển của franc CFA Tây Phi / Vàng

XOF

Sự phát triển của XAU / XOF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Vàng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000000 franc CFA Tây Phi = 223 151 822.4517765641 Vàng

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Vàng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000000 franc CFA Tây Phi = 81.2804802754 Vàng