συνάλλαγμα της Ζιμπάμπουε : δολάριο Ζιμπάμπουε Z$

Ζιμπάμπουε

Στις/Την 18 Απρ 1980, το δολάριο ζιμπάμπουε (ZWD) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (RHD). Στις/Την 1 Αύγ 2008, █ (ZWR) αντικαταστάθηκε από τη/το το δολάριο ζιμπάμπουε (ZWD). Στις/Την 2 Φεβ 2009, █ (ZWL) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (ZWR). Στις/Την 12 Απρ 2009, το δολάριο ηπα (USD) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (ZWL). Ο κωδικός του του δολάριο Ζιμπάμπουε είναι ZWD. Χρησιμοποιούμε Z$ ως σύμβολο του του δολάριο Ζιμπάμπουε. το δολάριο Ζιμπάμπουε διαιρείται σε 100 cent. ZWD ρυθμίζεται Reserve Bank of Zimbabwe.

Γνωρίζετε πως:

Μετατροπέας δολάριο Ζιμπάμπουε

Ο μετατροπέας του ZWD παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Z$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Συναλλαγματική ισοτιμία του δολάριο Ζιμπάμπουε , συνάλλαγμα της Ζιμπάμπουε

συνάλλαγμα/ZWD Μετατροπέας
1 EUR = 112459999999999993803234607104,0000 ZWD
1 USD = 99963555879503285746283839488,0000 ZWD
1 GBP = 129796084188560959367110721536,0000 ZWD
1 TRY = 17156866484306944214005972992,0000 ZWD
1 ALL = 907938609592856616712011776,0000 ZWD
1 AUD = 71266975494451869499720204288,0000 ZWD
1 SEK = 10736038186157516625910169600,0000 ZWD
1 CAD = 74819703542060296599693688832,0000 ZWD
1 BGN = 57471969255613811513291177984,0000 ZWD
1 RON = 23644379781805641546728472576,0000 ZWD

Χρήση του μετατροπέα

Εισάγετε το ποσό για τη μετατροπή στην κορυφή και να επιλέξετε ένα δεύτερο νόμισμα., Μπορείτε επίσης να πάρετε την ιστορία του ποσοστού των τιμών κάνοντας κλικ στο "Μετατροπή" κουμπί., Αν θέλετε να δείτε την ισοτιμία του νομίσματος ZWD με άλλα νομίσματα, πηγαίνετε στον πίνακα "δολάριο Ζιμπάμπουε συναλλαγματική ισοτιμία" παρακάτω.
Αρχική σελίδα: μετατροπέας νομίσματος.

Η τελευταία ανανέωση για το ZWD Mataf Μετατροπέας νομίσματος χρονολογείται από

συνάλλαγμα της Ζιμπάμπουε