วิวัฒนาการของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ริงกิตมาเลเซีย

AUD

วิวัฒนาการของ MYR / AUD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น ริงกิตมาเลเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 343.2769 ริงกิตมาเลเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น ริงกิตมาเลเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 218.0310 ริงกิตมาเลเซีย