Sự phát triển của Đô la Australia / Ringgit Malaysia

AUD

Sự phát triển của MYR / AUD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Australia sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Australia = 343.2769 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Australia sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Australia = 218.0310 Ringgit Malaysia