Εξέλιξη δολάρια Αυστραλίας / ρινγκίτ Μαλαισίας

AUD

Εξέλιξη MYR / AUD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Αυστραλίας = 343.2769 ρινγκίτ Μαλαισίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Αυστραλίας = 218.0310 ρινγκίτ Μαλαισίας